Straatnamen kazerneterrein

Sinds deze zomer hebben de straten op het kazerneterrein een eigen naam gekregen. Ze verwijzen naar personen die op verschillende wijze een connectie hebben met de Generaal de Bonskazerne.

 

plattegrond

Generaal Andreas de Bons kreeg op 74 jarige leeftijd het bevel over de vesting Grave bij het beleg van 1794, waar hij al enige tijd gelegerd was. Ondanks diverse pogingen aan het adres van stadhouder Willem V  om ontheven te worden van zijn functie, vanwege zijn leeftijd en lichamelijke klachten, bleef de Stadhouder volharden. Hij wilde De Bons graag behouden als bevelhebber.

De Bons deed het verzoek om een hoofdofficier aan hem toe te voegen, dat was de Majoor De Gros van het Zwitserse regiment May. Het verzoek werd ingewilligd en op 27 juli 1794 van De Gros naar Grave. Deze majoor was een zeer voortvarende man, eerlijk en kundig. Zijn onvermoeide inzet heeft er veel toe bijgedragen dat Grave een goede verdediging kon voeren in de vesting. 

Maximiliaan de Man was chef en eerste adjudant van generaal-majoor Andreas de Bons, hij nam deel aan de succesvolle verdediging van fort Grave tegen de Fransen.

Jac Maris ontwierp en maakte het monument voor Andreas de Bons, dat sinds de jaren vijftig vooraan op het terrein staat.

Laatste nieuws

Op de bonskazerne hebben we een bijzondere ontdekking gedaan: op Marktplaats vonden we een singeltje van Los Bonsos. Deze band is speciaal samengesteld met mensen die op de Generaal de Bonskazerne waren gelegerd. Wij willen graag met hen in contact...
#506573
Afgelopen week is de schop de grond in gegaan voor het grootschalige groenonderhoud rondom gebouw A en C.
#506573