Wonen

EEN MINI-SAMENLEVING WAAR MEN ELKAAR KENT, HELPT EN INSPIREERT

 

De Generaal de Bonskazerne was ooit een mini-samenleving met tal van functies: van slaapzaal tot sportveld en van eetzaal tot bioscoop. Daarmee was het een echt thuis voor de manschappen die er gelegerd waren. De Bonskazerne behoudt deze verdeling en kwaliteiten; wonen in de legeringsgebouwen, bedrijfsruimtes in de bureelgebouwen en ontmoetingsplekken in de filmzaal en het kantinegebouw.

illustratie

 

 

1

2

5

 

 

betrokken wonen op een terrein waar ELKE DAG WAT TE BELEVEN IS

 

Op het terrein van de Bonskazerne komen zo'n 125 à 150 personen te wonen, met verschillende achtergronden en verschillende mogelijkheden. Het terrein wordt een plek waar bewoners naar elkaar om zien met respect voor elkaars privacy en waar het accent ligt op leefbaarheid en duurzaamheid. Kernwaarden voor het wonen op de Bonskazerne zijn: 

  • huisvesting voor verschillende groepen uit de samenleving met een verschillende betaalbare woonvraag; denk aan wonen voor ouderen, woongroepen, woonwerkgemeenschappen, kluswoningen, statushouders, zorgbehoevenden en atelierwoningen; 
  • geïnteresseerden voelen zich aangesproken door het begrip ‘Omzien naar elkaar’ (naoberschap);
  • ontmoeting verkleint het risico op vereenzaming. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten in het kantinegebouw, waar horeca wordt verzorgd vanuit dagbestedingsprojecten en in de woongebouwen, waar bewoners gemeenschappelijke ruimtes creëren;  
  • leefbaarheid door een rustige sfeer, een autoluwe buitenruimte en gezamenlijke tuinen;
  • in het kantinegebouw (gebouw H) kunnen kazernebewoners elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een lunch; 
  • paramedische zorg op locatie (waardoor het mogelijk wordt lang thuis te wonen).

 

STAP VOOR STAP

Fase 1, 2021 en 2022:

Verhuur van de Bureel gebouwen (A,B en C) aan bedrijven (zie de huurderspagina voor al onze gevestigde bedrijven).

Fase 2, 2023:

In gebruikname van de monumentale filmzaal als cultureel podium en verkoop gebouw E2 aan de Steenvlinder.

Fase 3, 2024-2026

Bestemmingsplan wonen is vastgesteld. Legeringsgebouwen en gebouw H worden herbestemd tot een multifunctionele invulling en horeca. Restauratie gebouw D.

ACTIVITEITEN ORGANISEREN

 

In de Generaal de Bonskazerne zijn mensen van verschillende achtergronden en met verschillende mogelijkheden welkom. Er zullen 125 à 150 personen komen te wonen en daarnaast is er volop ruimte voor ondernemers in uiteenlopende branches. Belangrijk is dat bewoners en gebruikers naar elkaar om zien en respect hebben voor elkaars privacy. En dat in een omgeving waar het accent ligt op duurzaamheid, leefbaarheid én gezamenlijkheid.

Zo wordt het kazernecomplex een plaats waar men elkaar kan ontmoeten en er de vrijheid is om samen activiteiten te organiseren zodat de sociale cohesie versterkt wordt.

1
filmzaal 2024

FILMCAFÉ GRAVE

 

Filmcafé Grave is gehuisvest in de film- en theaterzaal van de voormalige kazerne. De zaal en aanwezige projectieruimte, in combinatie met de authentieke en culturele ambiance van de omgeving, blijken zeer geschikt voor de activiteiten van het filmcafé. Met de aanwezigheid van het filmcafé op het voormalige kazerneterrein, voorziet BOEi in het doel om cultureel erfgoed een zinvolle herbestemming te geven.

 

1

2

3

 

“WONEN, WERKEN, ONTMOETEN EN ONTDEKKEN OP EEN TERREIN WAAR ELKE DAG WAT TE ZIEN, TE DOEN EN TE BELEVEN IS.”

 

Wil je zelf initiatieven ontwikkelen op het terrein van de Generaal de Bonskazerne? Dan juichen we dat alleen maar toe. Neem contact op en vertel ons jouw plannen.

 

Contact