Planning

 

Planning

In de Generaal de Bonskazerne zijn mensen van verschillende achtergronden en met verschillende mogelijkheden welkom. Er zullen 125 à 150 personen komen te wonen en daarnaast is er volop ruimte voor ondernemers in uiteenlopende branches. Belangrijk is dat bewoners en gebruikers naar elkaar om zien en respect hebben voor elkaars privacy. En dat in een omgeving waar het accent ligt op duurzaamheid, leefbaarheid én gezamenlijkheid.

Zo wordt het kazernecomplex een plaats waar men elkaar kan ontmoeten en er de vrijheid is om samen activiteiten te organiseren zodat de sociale cohesie versterkt wordt.

 

STAP VOOR STAP

Fase 1, 2021 en 2022:

Verhuur van de Bureel gebouwen (A,B en C) aan bedrijven. (zie de huurderspagina voor al onze gevestigde bedrijven)

Fase 2, zomer en najaar 2022:

De monumentale filmzaal in gebruiknemen als cultureel podium.

Fase 3, 2023-2026

Legeringsgebouwen en gebouw H worden herbestemd tot een multifunctionele invulling en horeca.

Denk en doe mee!

 

De Generaal de Bonskazerne is volop in beweging. En samen met jou wordt het nog dynamischer. Heb jij een mooi idee of initiatief dat verbinden en ontmoeten centraal stelt en dat niet mag ontbreken op het kazerneterrein? Neem dan contact op en bespreek samen met ons de vele mogelijkheden.

 

Contact