Toekomst

EEN MINI-SAMENLEVING WAAR MEN ELKAAR KENT, HELPT EN INSPIREERT

 

De Generaal de Bonskazerne was ooit een mini-samenleving met tal van functies: van slaapzaal tot sportveld en van eetzaal tot bioscoop. Daarmee was het een echt thuis voor de manschappen die er gelegerd waren. Deze kwaliteiten blijven ook voor de toekomst bewaard. Het idee is om woningen te realiseren in de legeringsgebouwen, werkunits in de bureelgebouwen en ontmoetingsplekken in het kantinegebouw en de filmzaal. BOEi bereidt een bestemmingsplanwijziging voor om wonen mogelijk te maken.

illustratie

 

ACTIVITEITEN ORGANISEREN

 

In de Generaal de Bonskazerne zijn mensen van verschillende achtergronden en met verschillende mogelijkheden welkom. Er zullen 125 à 150 personen komen te wonen en daarnaast is er volop ruimte voor ondernemers in uiteenlopende branches. Belangrijk is dat bewoners en gebruikers naar elkaar om zien en respect hebben voor elkaars privacy. En dat in een omgeving waar het accent ligt op duurzaamheid, leefbaarheid én gezamenlijkheid.

Zo wordt het kazernecomplex een plaats waar men elkaar kan ontmoeten en er de vrijheid is om samen activiteiten te organiseren zodat de sociale cohesie versterkt wordt.

1

STAP VOOR STAP

Fase 1, 2021 en 2022:

Verhuur van de Bureel gebouwen (A,B en C) aan bedrijven. (zie de huurderspagina voor al onze gevestigde bedrijven)

Fase 2, zomer en najaar 2022:

De monumentale filmzaal in gebruiknemen als cultureel podium.

Fase 3, 2023-2026

Legeringsgebouwen en gebouw H worden herbestemd tot een multifunctionele invulling en horeca.

 

1

2

3

 

 

ELKAAR ONTMOETEN

Samen wonen, werken, ontmoeten en ontdekken staan centraal. Zo zou er bijvoorbeeld wekelijks een culinaire uitwisseling met de bewoners van het AZC kunnen zijn. In contact met de kazernebewoners leren de asielzoekers de Nederlandse taal en gebruiken sneller kennen, dat helpt hen sneller te integreren. Daarnaast biedt het oudere kazernebewoners de mogelijkheid kennis te maken met andere culturen en gebruiken in een ongedwongen setting. Samen leven en dingen doen verkleint daarbij het risico op vereenzaming.

 

Filmzaal

FILMCAFÉ GRAVE

 

Inmiddels hebben het bestuur van Stichting Maas Podium en BOEi elkaar gevonden in het voornemen om Film-café Grave onderdak te bieden in de film- en theaterzaal van de voormalige kazerne. De zaal en aanwezige projectieruimte, in combinatie met de authentieke en culturele ambiance van de omgeving, blijken zeer geschikt voor de activiteiten van het filmcafé. Met de aanwezigheid van het filmcafé op het voormalige kazerneterrein, voorziet BOEI in het doel om cultureel erfgoed een zinvolle herbestemming te geven. Inmiddels wordt nagedacht over eventuele uitbreiding naar andere culturele activiteiten op deze locatie, onder de hoede van Stichting Maas Podium.

 

1

2

5

 

denk en doe mee!

 

Wil je zelf initiatieven ontwikkelen op het terrein van de Generaal de Bonskazerne? Dan juichen we dat alleen maar toe. Neem contact op en vertel ons jouw plannen.

 

Contact